Papierstoringen in het apparaat of in de fixeereenheid

Controleer de locatie van de papierstoring op het scherm en volg de onderstaande procedure om het papier te verwijderen.
1
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
2
Sluit de tray.
3
Open de rechterklep.
4
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
5
Verwijder het vastgelopen papier uit de aflevereenheid.
1
Til de aflevereenheid op.
2
Doe de groene hendels aan beide zijden van de transportgeleiding naar beneden.
3
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
Verwijder het vastgelopen papier in een zo horizontaal mogelijke positie om te voorkomen dat niet-gefixeerde toner eraf valt.
6
Controleer of er sprake is van een papierstoring in de fixeereenheid.
1
Draai de aflevereenheid vooruit.
2
Houd de hendels aan beide zijden van de fixeereenheid vast, en trek de eenheid recht naar u toe.
3
Open de klep.
4
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
Verwijder het vastgelopen papier in een zo horizontaal mogelijke positie om te voorkomen dat niet-gefixeerde toner eraf valt.
5
Sluit de klep.
6
Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.
Bepaal op welke manier u het vastgelopen papier er het makkelijkst kunt uittrekken, en probeer die manier het eerst.
Verwijder het vastgelopen papier in een zo horizontaal mogelijke positie om te voorkomen dat niet-gefixeerde toner eraf valt.
7
Breng de fixeereenheid weer op zijn plaats.
Duw hem helemaal terug tot hij niet meer verder kan.
7
Sluit de rechterklep.
Als het bericht aanwezig blijft
Op andere locaties kan papier zijn vastgelopen. Controleer de andere locaties, en verwijder eventueel vastgelopen papier. Als het bericht aanwezig blijft, controleer dan of de rechterklep goed is gesloten.
7J2C-0J5