Papierstoringen oplossen

Als er een papierstoring optreedt, verschijnt een bericht op het scherm met de locatie van de papierstoring en de procedure voor het oplossen ervan. Als u aan de hand van het scherm niet weet hoe u de papierstoring moet oplossen, raadpleegt u Locaties papierstoringen om de papierstoring op te lossen. Voor informatie over voorzorgsmaatregelen bij het oplossen van papierstoringen raadpleegt u de Belangrijke veiligheidsinstructies.
Trek het vastgelopen papier niet hardhandig uit het apparaat. Hierdoor kunt u letsel oplopen of kunnen onderdelen van de machine beschadigd raken.
Als u het papier niet kunt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer of servicemonteur.
Wanneer alle papierstoringen zijn opgelost, haalt u direct uw handen uit de machine en optionele apparatuur, zodat uw kleren en handen niet bekneld raken tussen de rollen.
Voorzorgen bij het oplossen van papierstoringen
Schakel de machine niet uit bij het oplossen van papierstoringen. Gegevens die worden afgedrukt, worden gewist wanneer u de stroom uitschakelt.
Wees vooral voorzichtig tijdens de ontvangst van faxen.
Als het papier gescheurd is, moet u de gescheurde stukken papier verwijderen, zodat deze niet achterblijven.

Als er vaak papierstoringen optreden

Locaties papierstoringen

Voor informatie over de locaties van papierstoringen en de methode voor het oplossen van papierstoringen raadpleegt u het volgende diagram en de verwijzingen.
Mogelijk is er geen papier vastgelopen op de plaats die u controleert. Volg ook in dat geval de instructies op het scherm om alle locaties te controleren.
Het scherm dat aangeeft dat er een papierstoring is, wordt herhaaldelijk weergegeven totdat u de papierstoring hebt opgelost.
Als u op <Sluiten> drukt op het scherm dat aangeeft dat er een papierstoring is, kunt u mogelijk doorgaan met bewerkingen en instellingen opgeven zonder de papierstoring onmiddellijk te verwijderen.
Verwijder geen papier uit een andere locatie dan op het scherm wordt weergegeven als locatie voor de papierstoring. Dit kan leiden tot papierstoringen op andere plaatsen, of ontbrekende pagina's in uitvoerdocumenten.
7J2C-0J3