Hovedenhet

Navn
Canon MF832Cdw
Type
Bordmodell
Oppløsning for å lese
600 ppt x 600 ppt
300 ppt x 600 ppt
300 ppt x 300 ppt
Oppløsning for å skrive
600 ppt x 600 ppt
Antall toner
256
Originaler
Størrelser på original
Opptil 216,0 mm x 355,6 mm
Typer original
Ark og bok
Kopistørrelse/kopipapir
Papirstørrelser
Papirskuff
Maks.: 216,0 mm x 297,0 mm
Min: 101,6 mm x 148,0 mm
Multibrett
Maks.: 216,0 mm x 355,6 mm
Min: 76,2 mm x 127,0 mm
Marg
Topp: 4,0 mm ± 2,0 mm
Venstre: 4,0 mm ± 2,0 mm
Papirvekt
Papirskuff: 60 g/m² til 163 g/m²
Flerfunksjonsskuff: 60 g/m² til 216 g/m²
Papirtype
Oppvarmingstid*1
Etter at maskinen er slått PÅ
Når <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm> er stilt til <På>: 4 sekunder eller mindre*
Når <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm> er angitt til <Av>: 75 sekunder eller mindre
* Avhengig av situasjonen, kan det hende at maskinen ikke starter opp raskt.
Våkne fra hvilemodus
10 sekunder eller mindre
Tid for første kopi
Farger: 6,9 sekunder eller mindre
Svart-hvitt: 5,9 sekunder eller mindre
Kopihastighet*2(Vanlig A4/LTR, 100 %)
38 ark/minutt (A4)
40 ark/minutt (LTR)
Skannehastighet
(A4/LTR)
Fullfarge
1,42 sekunder/ark (A4)
1,33 sekunder/ark (LTR)
Svart-hvitt
1,42 sekunder/ark (A4)
1,33 sekunder/ark (LTR)
Kopiprosenter
Vanlig papirstørrelse
400 %, 200 %, 141,4 %, 100 %, 70,7 %, 50 %, 25 %
Forstørrelsesfeil med Direkte (100 %)
Vertikalt: ±1,30 %
Horisontalt: ±1,30 %
Zoom
25 til 400 % (i trinn på 1%)
Papirmatesystem/-kapasitet
*3
Papirskuff
550 ark (80 g/m² / 75 g/m²)
640 ark (64 g/m²)
Annet papir enn ovenfor: høyde 60 mm eller mindre
Multibrett
100 ark (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Annet papir enn ovenfor: høyde 11 mm eller mindre
Kapasitet for indre brett
200 ark (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)*3
Seriekopiering
999 ark
Strømkilde
220 V–240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A
Strømforbruk*1
Maks. strømforbruk
1 500 W eller mindre
Når maskinen er i hvilemodus
Ca. 1,1 W
Når hovedstrømbryteren slås av
Når <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm> er stilt til <På>: Ca. 1,1 W
Når <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm> er stilt til <Av>: 0,4 W eller mindre
Mål
(B x D x H)
500 mm x 556 mm x 640 mm
Vekt
(Ekskludert tonerkassetter)
Hovedenhet
Ca. 37 kg
Forbruksmateriell
Installasjonsplass
(B x D)
717 mm x 785 mm (Når papirskuffen er trekket ut og multibrettet åpnet.)
*Sørg for at det er minst 100 mm med plass rundt maskinen.
Minnekapasitet
RAM: 2 GB
eMMC: 30 GB
Miljøbetingelser
Temperatur: 10 °C til 30 °C
Luftfuktighet: 20 % til 80 % relativ luftfuktighet (ingen kondens)
*1 Kan variere, avhengig av miljøet og forholdene maskinen brukes under.
*2 Kopieringshastigheten på vanlig papir i A4/LTR-format ved énsidig utskrift er målt under kontinuerlig kopiering. Kopieringshastigheter varierer avhengig av oppløsningen, papirtypen og -formatet, samt papirmateretningen. Kopieringshastigheter på mindre papirformater kan være tregere. Maskinen kan også oppleve nedetid eller redusere kopieringshastigheten midt under en kontinuerlig kopiering for å justere temperaturen inni maskinen eller opprettholde den optimale utskriftskvaliteten.
*3 Kan variere avhengig av installasjonsmiljøet og papiret som brukes.
7J2E-0KR