Tilgjengelig papir

Papirtypene som kan brukes i denne maskinen, vises i følgende tabell.
For tilgjengelig papir med ekstrautstyr tilkoblet, se ekstrautstyrets spesifikasjoner.
Bekreft også forholdsreglene angående bruk av papir.

Papirformater som støttes

Papirformater
Papirkilde (standard)
Papirkilde (valgfritt)
Papirskuff 1
Multibrett
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
A4
A5
A5R
A6
B5
16K
LTR
LGL
-
STMT
EXEC
Egendefinert format
(76,2 mm x 127,0 mm til 216,0 mm x 355,6 mm)
*1
*2
*2
Nr. 10 (COM10)
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
DL
-
-
-
Monarch
-
-
-
Nagagata 3
-
-
-
Yougatanaga 3
-
-
-
*1 Du kan bruke egendefinerte størrelsesinnstillinger fra 101,6 mm x 148,0 mm til 216,0 mm x 297,0 mm.
*2 Du kan bruke egendefinerte størrelsesinnstillinger fra 101,6 mm x 148,0 mm til 216,0 mm x 355,6 mm.
Papirformater støttet av denne maskinen
"Vertikal" side og "Horisontal" side av papir

Støttede papirtyper

Papir uten klor kan brukes med denne maskinen.
Papirtype
Papirvekt
Papirkilde (standard)
Papirkilde (valgfritt)
Papirskuff 1
Multibrett
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
Tynt
60 g/m²
Vanlig 1
61 til 74 g/m²
Vanlig 2
75 til 90 g/m²
Vanlig 3
91 til 105 g/m²
Tykt 1
106 til 119 g/m²
Tykt 2
120 til 128 g/m²
Tykt 3
129 til 163 g/m²
Tykt 4
164 til 200 g/m²
-
-
-
Tykt 5
201 til 216 g/m²
-
-
-
Farge
61 til 74 g/m²
Resirkulert 1*1
61 til 74 g/m²
Resirkulert 2*1
75 til 90 g/m²
Brevhode 1
61 til 74 g/m²
Brevhode 2
75 til 90 g/m²
Brevhode 3
91 til 105 g/m²
Brevhode 4
106 til 119 g/m²
Brevhode 5
120 til 128 g/m²
Brevhode 6
129 til 163 g/m²
Brevhode 7
164 til 200 g/m²
-
-
-
Etiketter
118 til 130 g/m²
-
Klute 1
60 til 74 g/m²
Klute 2
75 til 105 g/m²
Konvolutt
80 til 100 g/m²
-
-
-
*1 Du kan bruke 100 % resirkulert papir.

Papir tilgjengelig for tosidig kopiering/utskrift

Når du utfører tosidig kopiering eller tosidig utskrift, må du bruke papir som oppfyller følgende krav.
Papirformat:
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, egendefinert størrelse (148,0 mm x 210,0 mm til 216,0 mm x 355,6 mm)
Papirtype:
Tynt, Vanlig 1, Vanlig 2, Vanlig 3, Tykt 1, Tykt 2, Tykt 3, Resirkulert 1, Resirkulert 2, Brevhode 1, Brevhode 2, Brevhode 3, Brevhode 4, Brevhode 5, Brevhode 6, Klute 1 og Klute 2
Papirvekt:
60 g/m² til 163 g/m²
Hvis du bruker annet papir, må du bruke <2. side av 2-sidig side> til å kopiere / skrive ut på baksiden av det utskrevne papiret.

Forholdsregler som gjelder papir

Ikke bruk følgende typer papir
Det kan føre til papirstopp eller andre utskriftsproblemer.
Skrukket eller krøllet papir
Bøyd eller rullet papir
Revet papir
Fuktig papir
Svært tynt papir
Tynt stråpapir
Papir skrevet ut av en termisk skriver
Baksiden av papir som er skrevet ut av en termisk skriver
Papir med mye struktur
Glanset papir
Når du bruker papir
Bruk bare papir som er fullstendig akklimatisert til miljøet der denne maskinen befinner seg. Hvis du bruker papir som har vært lagret ved en annen temperatur eller ulik luftfuktighet, kan det føre til papirstopp eller dårlig utskriftkvalitet.
Papirhåndtering og oppbevaring
Vi anbefaler å bruke papiret rett etter at pakken åpnes. Pakk eventuelt resterende papir inn i originalpakken og lagre det på en flat overflate.
Oppbevar papiret i den originale emballasjen for å beskytte papiret fra fuktighet eller tørrhet.
Papiret må ikke oppbevares på en måte som kan få det til å bli krøllet eller brettet.
Papiret må ikke oppbevares loddrett eller i for store bunker.
Papiret må ikke oppbevares i direkte sollys eller på et sted utsatt for høy fuktighet, tørrhet eller store endringer i temperatur og fuktighet.
Når du skriver ut på papir som har absorbert fuktighet
Damp kan komme ut fra papirutmatingsområdet, eller vanndråper kan dannes rundt papirutmatingsområdet. Det er ikke noe uvanlig med dette, som skjer når varme dannet fra fiksering av toner på papiret forårsaker at fuktighet i papiret fordamper (dette er mest sannsynlig i lave romtemperaturer).

Oppbevare papir som er skrevet ut med maskinen

7J2E-0KU