Copy Card Reader

Hvis du installerer "Copy Card Reader" på maskinen kan du utføre avdelings-ID-behandling med adgangskortet. Brukere må autentisere seg selv før de kan starte en funksjon som kopiering eller faksing (Konfigurere innstillinger for avdelings-ID-styring). For maksimalt antall registrerbare avdelings-ID-er, se Administreringsfunksjoner.

Kortspor

Sett inn et adgangskort.

Adgangskort

Adgangskort brukes med "Copy Card Reader".
Sette inn et kort
Fjerne kortet
Hvis du angir brukergodkjenningens brukerautentiseringssystem for servergodkjenning som innloggingstjenesten (inkludert når du utfører servergodkjenning med brukerautentiseringssystemet “servergodkjenning + lokal utstyrsautentisering”), kan du ikke bruke Copy Card Reader. Administrere brukere
Hvis <Hjem>-skjermbildet ikke vises når adgangskortet er satt inn, må du sjekke om adgangskortet er satt inn i riktig retning og at adgangskortet ikke er skadet eller sperret.
7J2E-0L5