Tilleggsutstyr

Ved å kombinere ekstrautstyr kan du bruke funksjoner på en mer effektiv måte.

Copy Card Reader

Du kan implementere avdelings-ID-styring ved bruk av kortleseren. Copy Card Reader

Paper Feeder PF-D

Legg i papir som du ofte bruker i papirskuffen til dette produktet. Paper Feeder PF-D

TELEPHONE 6 KIT

Du kan sende en faks manuelt. Du kan også bruke telefonrøret til å ringe. TELEPHONE 6 KIT

Cassette Feeding Unit-AV

Legg i papir som du ofte bruker i papirskuffen til dette produktet. Cassette Feeding Unit-AV
7J2E-0L1