Kontorkompatibilitet

Denne delen beskriver hvordan du bruker maskinen på en miljøvennlig måte.
 
Bruke hvilemodus for å spare strøm under standby
 
 
Maskinen sparer strøm ved å bytte til hvilemodus eller energisparemodus når den ikke er i bruk. Brukere kan også spare strøm ved å kun starte opp funksjoner de trenger når maskinen gjenopprettes fra hvilemodus.
 
 
7J2E-0JW