Tillegg

Dette kapitlet inneholder tekniske spesifikasjoner for denne maskinen, beskrivelser av alternativer, instruksjoner om hvordan du bruker Bruksanvisning, ansvarsfraskrivelser, informasjon om opphavsrett og annen viktig informasjon for kunder. Les dette kapitlet etter behov.

Maskinspesifikasjoner

Du kan sjekke spesifikasjonene for maskinen, materen, nettverksmiljøet, kopiering, skanning osv.

Endre innloggingstjenesten

Se denne delen for å endre innloggingstjenesten for brukergodkjenning.

Bruke tilleggsutstyr

Se denne delen for å sjekke tilleggsutstyret og systemalternativene for å bruke maskinen mer effektivt.

Slå opp i håndboken for denne maskinen

Se følgende del(er) for å lese instruksjoner om hvordan du bruker de ulike håndbøkene og bruksanvisningen (denne håndboken) som hjelper deg med å forstå maskinens funksjoner og driftsprosedyrer.

Andre

Denne delen beskriver grunnleggende OS-operasjoner og inneholder ansvarsfraskrivelser, informasjon om opphavsrett og annen informasjon.
7J2E-0JA