Avbryte sending/utskrift av jobber

Hvis du trykker på  (Stopp) på kontrollpanelet mens en sende-/utskriftsjobb behandles, og det vises et skjermbilde som fører til <Send jobber>/<Utskriftsjobber>, settes den pågående sende-/utskriftsjobben på pause, og <Send jobber>/<Utskriftsjobber> vises.
 
Velg jobben du vil avbryte, og trykk på <Avbryt>.
Skjermbilder som fører til <Send jobber>/<Utskriftsjobber>
Skjermbildet Hjem>
Skjermbildet Skriv ut>
Topp-skjermbildene for  (Statusoverv.) (<Kopi/utskrift>, <Sende>, <Motta>, <Lagre>, <Forbruksmat./andre>)
Skjermbildet Visual Message Settings>
Dersom du trykker på  (Stopp) på kontrollpanelet mens en sende-/faksejobb behandles og skjermbildet <Faks>-/<Skanne og sende> vises, vises det et hurtigskjermbilde som avbryter den pågående jobben direkte. Når flere jobber behandles, kan du angi hvilken jobb som skal avbrytes: Jobben som ble laget sist eller jobben som sendes. (<Jobb som skal avbrytes ved trykk på Stopp>)
Dersom det er en jobb som ble startet etter at  (Stopp) trykkes på på kontrollpanelet, utføres jobben.
For instruksjoner om å avbryte jobber fra <Kopi>-skjermbildet eller <Faks>-skjermbildet, se Avbryte kopiering eller Avbryte sending av faks.
7J2E-035