Slå på maskinen

Denne delen beskriver hvordan du slår maskinen på.
1
Sjekk at strømpluggen er satt helt inn i stikkontakten.
2
Trykk på strømbryteren.
Oppstartsskjermen som vises på berøringspanelet.
Du kan velge hvilken skjerm som skal vises først, når maskinen slås på. <Bruk stand.display etter oppstart/gjenoppr.>
Respons på berøringspanelet og tastene på kontrollpanelet fungerer kanskje ikke umiddelbart etter at maskinen er slått på.
Hvis maskinen er koblet til en avslått Mac-datamaskin med en USB-kabel, kan datamaskinen slås av automatisk når denne maskinen slås av. I så fall kobler du USB-kabelen fra maskinen. Du kan kanskje løse dette problemet ved å bruke en USB-hub mellom maskinen og datamaskinen.
7J2E-01U