<Utstyrstyring>

Du kan spesifisere innstillinger relatert til administrasjon av enheten og tilleggsprodukter.
<Utstyrinformasjon innstillinger>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Skriv inn navnet og installasjonsplasseringen for å identifisere maskinen.
<Importer/eksporter fra programvare for adr.bokbeh.>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Angi om du vil importere eller få tilgang til adressebøkene for administrasjonsprogramvare for adressebok.
<Sjekk utstyrsignatur sertifikat>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Sjekk de detaljerte innstillingene for et enhetssignatursertifikat. Du kan også sjekke om sertifikatet er gyldig.
<Sertifikatinnstillinger>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Du kan administrere nøklene/sertifikatene, CA-sertifikatene eller listen over sertifiseringsgjenoppretting (CRL) som brukes på maskinen. Du kan også angi Online Certificate Status Protocol (OCSP).
<Vis jobbstatus før autentisering>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Velg om du vil begrense tilgangen til <Statusoverv.>-skjermen når du bruker en påloggingstjeneste.
<Begrens tilgang til andre brukerjobber>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Velg om du vil begrense brukere fra å utføre operasjoner på jobbene til andre brukere, på <Statusoverv.>-skjermen når brukerautentisering brukes.
<Vis jobblogg>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Velg om du vil vise jobblogger på <Statusoverv.>-skjermen. Du kan også velge om enhetsadministrasjonsprogramvaren skal hente jobblogger fra maskinen. Grunnleggende skjermbilder på berøringspanelskjermen
<Lagre revisjonsrapport>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Velg om du vil starte loggregistrering. Hvis du vil ha informasjon om loggtyper, kan du se Systemspesifikasjoner.
<Hent nettverksaut.logg>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Velg om du vil starte loggregistrering for godkjenning som utføres når maskinen får tilgang til via nettverket, for eksempel når du skriver ut fra en datamaskin eller får tilgang til Avansert område.
<Lagre nøkkeldriftslogg>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Velg om du vil lagre en logg over nøkkeloperasjonene utført av brukere. Ved å analysere de lagrede loggene kan du kartlegge hvordan maskinen brukes.
<Begrens tilgang for servicerep.>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Du kan stille inn maskinen slik at den begrenser endringer i brukerinformasjon eller sikkerhetsrelaterte innstillinger når maskinen blir inspisert eller reparert av din forhandler.
<Synkroniser egendef. innst. (klient)>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Du kan synkronisere de personlige dataene fra flere Canon-multifunksjonsskrivere i et nettverk. Selv for servermaskinen er det nødvendig å aktivere denne innstillingen hvis du ønsker å betjene maskinen som klientmaskin. Starter synkronisering av innstillinger
<Aktiver bruk av personlige innst.>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>  <Administrer personl. innst.>
Velg om brukerne som er logget inn på maskinen, skal bruke personaliseringsfunksjonen, for eksempel visningsspråk, tilgjengelighetsinnstillinger og skjermen som skal vises etter oppstart/gjenoppretting.
<Handling når maks. antall brukere overstiges>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>  <Administrer personl. innst.>
Velg hvordan maskinen skal behandle personlige innstillinger for brukere eller grupper (informasjon om brukerinnstillinger) når antall forskjellige innstillinger som maskinen kan lagre, overskrider grensen.
<Bruk stand.display etter oppstart/gjenoppr.>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>  <Administrer personl. innst.>
Velg om hver bruker skal aktivere skjermen som skal vises ved oppstart/gjenoppretting.
<Bruk NFC-kortemulering>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Angi hvorvidt du vil bruke NFC-funksjoner for å koble til mobile enheter.
<Forby nullstilling av administratorpassord>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Angi hvorvidt bruk av <Nullstill admin.passord> ( (Teller-/enhetsinformasjon) <Enhetsinfo./annet>) skal begrenses.
<Begrens operasj. i spesialmodus>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Velg om du vil begrense bruken av spesialmodus, som leveres med tanke på servicerepresentanter for utføring av vedlikehold.
<Vis knapp for kjøp av forbruksmateriell i Fjernkontroll>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>  <Innst. info om forbr.mat. for Fjernkontroll/Toner Status>
Velg hvorvidt en knapp for tilgang til nettsiden for kjøp av tonerkassetter skal vises på fjernkontrollen.
<Bruk Toner Status>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>  <Innst. info om forbr.mat. for Fjernkontroll/Toner Status>
Velg hvorvidt nivåvarslingsverktøyet for tonerkassett skal brukes. Du kan også angi hvorvidt en knapp for tilgang til nettsiden for kjøp av tonerkassetter skal vises på nivåvarslingsverktøyet for tonerkassett.
<Canon Genuine Mode>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Utstyrstyring>
Denne modusen er for originale kassetter.
7J2E-0FF