Kopiere flere originaler på ett ark (N på 1)

 
Du kan kopiere flere sider med originaler på ett enkelt ark. Denne funksjonen lar deg kopiere med en mindre mengde papir enn det originale antallet sider.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <N på 1>.
5
Velg måten å ordne sider på, og velg originalstørrelse og papirstørrelse for kopiering.
Velg hvor mange sider som skal ordnes på et enkelt ark. Du kan også endre rekkefølgen.
Hvis du vil lage tosidige kopier, eller for å skanne tosidige originaler for å lage ensidige kopier, trykker du på <2-sidige innstillinger>. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingen, kan du se "tosidig kopiering" i trinn 4 av Grunnleggende kopieringsoperasjoner.
Hvis du trykker på <Endre> i <Originalformat> kan du velge størrelsen på originalen, og hvis du trykker på <Endre> i <Papirformat> kan du velge papirstørrelse.
6
Trykk på <OK> <Lukk>.
7
Trykk på  (Start).
Kopieringen starter.
Alle originaler må ha samme størrelse.
Hvis du angir <N på 1>, blir <Forskyve> automatisk angitt til <Senter>.
7J2E-043