Kopieringseffektivitet

Du kan spare papir ved å kopiere flere originaler på ett ark eller ved å kontrollere kopieringsresultatet før du kopierer.
 
 
 
 
 
 
 
 
7J2E-042