Sende til et spesifikt tidspunkt

 
Du kan skanne originaler på forhånd og sende de skannede dokumentene på et bestemt tidspunkt.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser destinasjonen på skjermen for grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
5
Trykk på <Valg> <Tidsinnstilt sending>.
6
Angi sendingstiden og trykk på <OK>.
Angi alle fire sifre til tidspunktet. Hvis du for eksempel vil sende fem over syv, angir du “0705” og for 18 over 23, angir du “2318”.
7
Trykk på <Lukk>.
8
Trykk på  (Start).
Originaler skannes og sendes til det angitte tidspunktet.
Du kan sjekke om sendingen er fullført, på <Statusoverv.>-skjermen. Kontrollere status og logg for sendte og mottatte dokumenter
7J2E-058