Varsle deg via e-post om fullført sending

 
Du kan motta en e-post som varsler deg om at sending av dokumentene er fullført. Selv om dokumentene venter på å bli sendt, kan du bruke datamaskinen eller en bærbar enhet til å kontrollere om dokumentene er sendt, noe som hjelper deg. Når en feil oppstår, blir du varslet om mottakerne som ikke kunne få tilsendt dokumentene.
For å velge mottakeren som skal varsles fra <Adressebok>, må du registrere mottakeren på forhånd. Registrere mottakere i adresseboken
For å velge <Send til meg selv> som mottakeren som skal varsles, er det nødvendig å registrere e-postadressen din i brukerinformasjonen på forhånd, og logge på med personlig godkjenningsstyring . Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
5
Trykk på <Valg>  <Jobb utført varsel>.
6
Velg varselstiden, og angi mottakeren som skal varsles.
Hvis du velger <Varsel for alle resultater>, sendes det et e-postvarsel for hver sendte jobb. Hvis du velger <Varsel kun for feil>, sendes det bare e-postvarsel når det oppstår feil.
Hvis du vil mer informasjon om hvordan du ser og bruker adresseboken, kan du se Adressebok.
Hvis du vil sjekke innholdet til det sendte dokumentet, må du velge <Legg til TX-bilde> for å vedlegge den første siden av dokumentet som en PDF-fil til et e-postvarsel.
7
Trykk på <OK>  <Lukk>.
8
Trykk på  (Start).
Originaler er skannet og sending starter. Når sendingen er ferdig, sendes e-postvarselet til den angitte adressen.
7J2E-053