Tilbakekalle tidligere brukte innstillinger for sending (tidligere innstillinger)

 
Du kan hente mottakere som er angitt tidligere. Skanneinnstillinger som tetthet blir også tilbakekalt samtidig.
Du kan lagre en serie mottaker-, skanne- eller sendeinnstillinger angitt før du trykker på (Start) som en enkelt gruppe av Tidligere innstillinger.
De tre siste innstillingene som ble lagret i minnet, slettes ikke selv om hovedstrømmen slås AV.
Når du bruker faksinformasjonstjenester, kan du ikke spesifisere en destinasjon som er lagret i adresselisten eller bruke modus for tidligere innstillinger.
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Forrige innst.> på skjermen med grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Velg loggen du vil tilbakekalle, og trykk på <OK>.
Destinasjonen og skanneinnstillingene er spesifisert i henhold til den valgte loggen.
Når personlig autentisering er i bruk, husker maskinen innstillingene som er spesifisert tidligere av brukeren som logger på maskinen.
Du kan endre tilbakekallingsinnstillingene før sending.
5
Trykk på  (Start).
Originaler skannes og sendingen starter.
Hvis du angir <Administrere adressebok tilgangsnummer> til <På>, kan du ikke tilbakekalle innstillinger fra minnet.
Hvis du angir en adressetype som <På> i <Begrens nye mottakere>, slettes tidligere lagrede tidligere innstillinger.
7J2E-056