Forenkle sendehandlingene

Dokumenter som er skannet separat kan sendes sammen. Ved å hente foregående brukte innstillinger kan du forenkle sendeoperasjoner.
 
 
7J2E-054