Rengjøre materen

Hvis noen av følgende problemer oppstår når dokumentet skannes fra materen, rengjør materen.
Dokumentet skannes ikke tydelig
Dokumentstørrelsen kan ikke registreres riktig
Dokumentet blir skittent under skanning
Det oppstår ofte papirstopp
1
Slå AV strømmen, og ta støpselet ut av stikkontakten.
Slå av maskinen
Kontroller driftsstatusen til maskinen før du slår strømmen AV. Du kan slå strømmen AV selv om maskinen utfører en operasjon, men dette kan føre til at operasjonen avbrytes eller at data skates.
2
Åpne materdekselet.
3
Rengjør rullene inni materdekselet.
Fukt en myk klut med vann og vri den godt, og tørk deretter av rullene. Tørk deretter rullene med en myk og tørr klut.
Hvis rullene og områdene rundt dem er svært skitne, må de rengjøres. Bruk en klut som er fuktet med vann og godt oppvridd, og tørk av de skitne områdene. Tørk deretter med en myk og tørr klut.
4
Lukk materdekselet forsiktig.
5
Åpne materen.
6
Tørk av skanneområdet for dokumentmating på matersiden.
Tørk av den tynne glasstripen.
Fukt en myk klut med vann og vri den godt, og tørk deretter av glassplaten med den. Tørk deretter av glassplaten med en myk og tørr klut. Tørk deretter av maskinen med en myk og tørr klut.
Vent til at fukt er tørket fullstendig før du går videre til neste.
7
Tørk av skanneområdet for dokumentmating på glassplatesiden.
Tørk av den tynne glasstripen.
Fukt en myk klut med vann og vri den godt, og tørk deretter av glassplaten med den. Tørk deretter av glassplaten med en myk og tørr klut. Tørk deretter av maskinen med en myk og tørr klut.
Vent til at fukt er tørket fullstendig før du går videre til neste.
8
Lukk materen forsiktig.
9
Sett støpslet inn i stikkontakten og slå PÅ strømmen.
Slå på maskinen
Hvis det fortsatt blir striper på originalene eller papiret etter at du har rengjort materen
Legg i omtrent 10 ark med A4-papir i materen og utfør følgende prosedyre for å utføre <Rens mater>. Når det vises en melding om at rengjøringen er fullført, forsøk å bruke materen til å kopiere en original for å sjekke om problemet ble løst.
Det tar omtrent 10 sekunder å rengjøre materen.
7J2E-0FW