Rengjøre glassplaten

Hvis glassplaten er svært skitten, kan det hende at originaler ikke skannes tydelig, eller at størrelsen på originalen ikke registreres riktig.
1
Slå av strømmen og trekk ut strømstøpslet fra stikkontakten.
Slå av maskinen
Sjekk maskinens driftsstatus før du slår av strømmen. Du kan slå av strømmen selv om maskinen utfører en operasjon, men dette kan føre til at operasjonen stoppes eller at data skades.
2
Åpne materen.
3
Tørk av motsatt side av materen og glassplaten.
Fukt en myk klut med vann og vri den godt, og tørk deretter av maskinen med den. Tørk deretter av maskinen med en myk og tørr klut. Vent til fukten er tørket fullstendig før du går videre til neste trinn.
Hvis du ikke kan fjerne smusset
Fukt en myk klut med mildt oppvaskmiddel og vri den godt, og tørk deretter av maskinen med den. Tørk deretter maskinen med en myk og tørr klut.
4
Lukk materen forsiktig.
5
Sett inn strømstøpslet i vegguttaket, og slå på strømmen.
Slå på maskinen
7J2E-0FU