Kontrollere antallet sider for kopiering/utskrift/faksing/skanning

På berøringspanelskjermen kan du sjekke det totale antallet sider for kopiering, faksing, skanning og utskrift.
1
Trykk på  (Teller-/enhetsinformasjon).
Kontrollpanel
2
Sjekk det totale antallet av kopierte, skannede og utskrevne sider.
Hvis du vil sjekke det totale antallet sider som ble skannet og sendt, kan du trykke på <Sjekk sende/fakstellev.>.
Trykk på <Overvåkn.service>  <Kommunikasjonstest> for å kontrollere kommunikasjonen med den eksterne overvåkningsserveren. Når denne funksjonen utføres, blir informasjon på maskinen med jevne mellomrom sendt til den eksterne overvåkningsserveren. For å bruke denne funksjonen er det nødvendig å aktivere kommunikasjon mellom maskinen og serveren som leverer tjenesten.
Du kan skrive ut en liste som viser antallet sider brukt for kopiering, utskrift, skanning og faksing.
Du kan også sjekke tellerinformasjonen for hver AddOn. Trykk på <Sjekk AddOntelleverk> på skjermen i trinn 2. Hvis du trykker på <Enhetsinfo./annet> <Sjekk utstyrkonfigurasjon> på den samme skjermen, kan du sjekke alternativene installert på maskinen.
For informasjon om telleverkbetingelsene, ta kontakt med din forhandler.
7J2E-0HE