Kontrollpanel

Denne delen beskriver navnene og funksjonene på tastene på kontrollpanelet.

Berøringspanel

I tillegg til skjermen med innstillinger for alle funksjonene, vises feilstatusen også i dette displayet. Bruke displayet

[Teller-/enhetsinformasjon]-tast

Trykk for å vise det totale antallet sider som er brukt til for eksempel kopiering eller utskrift på berøringspanelet. Du kan også sjekke serienummeret og IP-adressen til maskinen, samt informasjon om tilleggsutstyr. Kontrollere antallet sider for kopiering/utskrift/faksing/skanning

[Strømsparing]-tast

Trykk for å sette maskinen i hvilemodus. Tasten lyser når maskinen er i hvilemodus. Aktivering av hvilemodus

[Hjem]-tast

Trykk for å vise Hjem-skjermbildet, som gir tilgang til innstillingsmenyen og funksjoner som kopiering og skanning. Tilpasse <Hjem>-skjermbildet

[Stopp]-tast

Stopper en sendejobb eller en utskriftsjobb. Avbryte sending/utskrift av jobber

Feil-indikator

Blinker eller tennes når det oppstår en feil, for eksempel en papirstopp.
Hvis Feil-indikatoren blinker, følg instruksjonene som vises på berøringspanelet. Feilsøking
Hvis Feil-indikatoren lyser rødt hele tiden, kontakt forhandleren eller et servicesenter.

Behandler/data-indikator

Blinker mens operasjoner som sending eller utskrift utføres. Lyser grønt når det finnes dokumenter som venter på behandling.

NFC (Near Field Communication - nærfeltskommunikasjon)-merke

Du kan også bruke funksjoner som utskrift ved å plassere en mobilenhet med Canon PRINT Business (Canon Utskriftstjeneste) installert over dette merket. Koble til med mobile enheter

Berøringspenn for panelet

Bruk berøringspennen for å betjene berøringspanelet, for eksempel for å taste inn tegn.
7J2E-01S