Automatisk justering av fargeregistrering og fargeintensitet

Maskinen utfører automatisk justering (kalibrering) for å forhindre feilregistrering av farge og for å sikre at original fargeintensitet er riktig gjengitt. Du kan angi tidsinnstillingen og frekvensen for utføring av kalibrering.
Feilregistrering av farge er fenomenet som oppstår når utskriftsposisjonen forskyves litt for hver farge og resulterer i et uklart utskriftsresultat som er ute av fokus.
Bilde med feilregistrering av farge
 
Bilde uten feilregistrering av farge
Fargeintensitet henviser til intensiteten av farger som rød, gul, grønn, blå og lilla.
Fargeintensitet er ikke gjengitt
Original
Fargeintensitet er gjengitt
Hyppig utføring av kalibrering kan påvirke levetiden til tonerkassetten.
Utføring av kalibrering når tonernivået er lavt kan påvirke fargebalansen negativt. Dersom dette symptomet oppstår, er det nødvendig at du bytter ut tonerkassetten med lavt nivå. Kontrollere gjenværende tonernivå
Automatisk kalibrering utføres i henhold til endringer i maskinens status og miljø.
1
Trykk på  (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Innstillinger for Auto full kalibrering>.
2
Angi <Timing for Auto full kalibrering ved oppstart> og <Frekvens for Auto full kalibrering>.
Timing for Auto full kalibrering ved oppstart
Velg tidsinnstillingen for automatisk utføring av kalibrering etter at strømmen er slått PÅ.
Frekvens for Auto full kalibrering
Angi frekvensen for automatisk utføring av kalibrering. Angi denne posten som <Høy> dersom feilregistrering av farge oppstår ofte.
7J2E-0H7