Justere utskriftskvalitet

Juster innstillingene nedenfor dersom utskriftsresultater ikke er tilfredsstillende.

Graderingsjustering

Hvis fargegraderingsgjengivelsen har blitt så dårlig at den utskrevne graderingen avviker merkbart fra utskriftsdataen, gjør du justeringer for å forbedre fargegraderingsgjengivelsen.
Justere graderinger

Tetthetskorrigering

Hvis utskriftens tetthet er betydelig forskjellig fra originaldokumentet, justerer dette skannetettheten nærmere originalen.
Justere tettheten

Korrigering av feiltilpassing av farger

Hvis fargene på utskriften renner eller er uskarpe, kan det ha skjedd en feiltilpassing av farger (feilregistrering av farger). Problemet kan forbedres ved å utføre korrigering av feiltilpassing av farger.
Korreksjon av feiltilpassing av farge

Automatisk justering av fargeregistrering og fargeintensitet

Automatisk justering (kalibrering) utføres for å forhindre feilregistrering av farge og for å sikre at original fargeintensitet er riktig gjengitt.
Automatisk justering av fargeregistrering og fargeintensitet

Livlighetsinnstilling

Du kan øke metningen på farger for fargeutskrift.
Gjøre farger mer livlige

Bildestørrelsesjustering

Hvis størrelsen til det kopierte bildet er litt annerledes enn originalen, utføres finjustering slik at den utskrevne størrelsen samsvarer mer med størrelsen til originalen.
Justere bildestørrelsen

Tonermengdereduksjon

Du kan forhindre at overflødig toner festes på papir for å redusere utskriftsfeil som dårlig tonerfiksering eller gjennomtrekking.
Redusere toner brukt ved fargeutskrift
7J2E-0H3