Korreksjon av feiltilpassing av farge

Dersom utskriftsposisjonen forskyves lett for de respektive fargene, bruker du følgende prosedyre for å utføre korreksjon av feiltilpasset fargeutskrift (kalibrering).
Hyppig utføring av kalibrering kan påvirke levetiden til tonerkassetten.
Utføring av kalibrering når tonernivået er lavt kan påvirke fargebalansen negativt. Dersom dette symptomet oppstår, er det nødvendig at du bytter ut tonerkassetten med lavt nivå. Kontrollere gjenværende tonernivå
Automatisk kalibrering utføres i henhold til endringer i maskinens status og miljø.
1
Trykk på  (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold> <Justere bildekvalitet> <Autokorriger fargeforskyvning>.
2
Trykk på <Start>.
7J2E-0H6