Justere graderinger

Dersom graderingen av utskriftsresultatet avviker betydelig fra det originale dokumentet når du kopierer eller skiver ut et bilde, kan du utføre justering (kalibrering) for å korrigere graderingen.
Hyppig utføring av kalibrering kan påvirke levetiden til tonerkassetten.
Utføring av kalibrering når tonernivået er lavt kan påvirke fargebalansen negativt. Dersom dette symptomet oppstår, er det nødvendig at du bytter ut tonerkassetten med lavt nivå. Kontrollere gjenværende tonernivå
Automatisk kalibrering utføres i henhold til endringer i maskinens status og miljø.

Full justering

Korriger graderingen i et bilde nøyaktig og optimaliser reproduserbarheten under utskrift. Optimalisert informasjon vil beholdes inntil neste nøyaktige korreksjon.
Du kan bruke følgende papirstørrelser/-typer.
Format: A4, LTR
Type: Tynt, Vanlig 1 til 3, Resirkulert 1 til 2
1
Trykk på  (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold> <Justere bildekvalitet> <Auto graderingsjustering>  <Full justering>.
2
Velg papiret og trykk på <OK>.
3
Trykk på <Start utskrift>.
En testside skrives ut.
4
Legg testsiden på glassplaten.
Plasser testsiden av arket i maskinen på en slik måte at siden der de fire fargestripene skrives ut vender ned og den sorte stripen vender mot baksiden av maskinen.
5
Lukk materen og trykk på <Start skanning>.
Maskinen starter skanning av testsiden.
6
Åpne materen, og ta ut testsiden.
7
Gjenta punkt 3 til 6.
For å fullføre justeringen, skriv ut testsiden to ganger, og skann det hver gang det skrives ut.

Rask justering

Denne justeringen opprettholder den optimaliserte statusen som ble oppnådd av <Full justering>. Dersom resultatet fra denne justeringen ikke er tilfredsstillende, utfører du <Full justering>.
1
Trykk på  (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold> <Justere bildekvalitet> <Auto graderingsjustering>  <Rask justering>.
2
Trykk på <Start>.
7J2E-0H4