Gjøre farger mer livlige

Hvis du vil oppnå fargeutskrifter med økt metning av farger sammenlignet med utskriftsdataen, bruker du følgende prosedyre for å konfigurere de nødvendige innstillingene.
1
Trykk på  (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold> <Justere bildekvalitet> <Klarhetsinnstillinger for fullfargeutskrift>.
2
Velg nivået.
<Standard> skriver ut med samme farge som originalen.
<Nivå 1> skriver ut med mer mettede farger enn originalen. <Nivå 2> skriver ut med enda mer mettede farger.
3
Trykk på <OK>.
7J2E-0H8