Bytte tonerkassett

Når toneren begynner å gå tom eller er tom, vises en melding om at du må gjøre klar en ny tonerkassett eller utføre utskifting av tonerkassetter. Gjør klar en ny tonerkassett eller skift av tonerkassett i henhold til meldingen som vises.

Advarsler ved bytting av tonerkassetten

Ikke ta på kontaktene () inne i maskinen. Dette kan skade maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, kontakt forhandleren eller et servicesenter.
Ikke bytt tonerkassetter før maskinen viser meldingen som ber deg om det.
Du må holde tonerkassetten i håndtaket.
Unngå oppriping av overflaten () av trommelen inne i maskinen, eller å utsette den for lys. Ikke ta på de elektriske kontaktene () eller tonerminnet ().
Hvis du vil ha mer informasjon om hver melding, kan du se Tiltak for hver melding.
Hvis du vil ha informasjon om produktnumrene for tonerkassetter, kan du se Forbruksmateriell.
Du kan sjekke gjeldende mengde toner som gjenstår. Kontrollere gjenværende tonernivå

Fremgangsmåte når du skal bytte tonerkassetten

Når du skifter ut tonerkassetter, følger du instruksjonene som vises i videoen, sammen med de som er skrevet nedenfor.
1
Åpne frontdekslet.
2
Trekk ut tonerkassetten.
3
Ta den nye tonerkassetten ut av beskyttelsesetuiet.
4
Rist tonerkassetten fem eller seks ganger som vist nedenfor for å fordele toneren jevnt inne i kassetten, og sett den deretter på et flatt underlag.
Ikke fjern beskyttelsesdekselet fra trommelen () i dette trinnet.
5
Fjern trommelbeskyttelseslukkeren.
6
Sett tonerkassetten inn.
Rett inn tonerkassetten med tonerføreren (), og skyv den inn i åpningen til den stopper.
Vær forsiktig slik at trommeldelen ikke slås mot åpningen.
Sett tonerkassetten inn i åpningen som er merket med korrekt farge ().
7
Lukk frontdekslet.
7J2E-0FX