Skifte ut avfallstonerbeholderen

Når avfallstonerbeholderen er nesten full eller helt full, vises en melding om at du må gjøre klar en ny avfallstonerbeholder eller skifte den ut. Gjør klar en ny avfallstonerbeholder eller skift avfallstonerbeholder i henhold til meldingen som vises.

Advarsler ved bytte av beholderen for brukt toner

Ikke ta på kontaktene () inne i maskinen. Dette kan skade maskinen.
Ikke bytt ut avfallstonerbeholderen før du får beskjed om å bytte den ut på berøringspanelet.
Avfallstonerbeholderen er en beholder for å samle inn ubrukt toner som forblir under utskrift.
Hvis du vil ha mer informasjon om hver melding, kan du se Tiltak for hver melding.
Hvis du vil ha informasjon om modellnummeret til avfallstonerbeholderen, kan du se Forbruksmateriell.
Du kan kontrollere gjenværende plass i avfallstonerbeholderen.
Kontrollere hvor mye plass det er igjen i avfallstonerbeholderen

Prosedyre for å skifte ut avfallstonerbeholderen

Når du skifter ut avfallstonerbeholderen, vises fremgangsmåten også på skjermen. Sjekk informasjonen som vises på skjermen samt følgende fremgangsmåte.
1
Åpne frontdekslet.
2
Åpne det venstre dekselet.
3
Fjern tonerkassetten som skal kasseres sammen med det venstre dekselet.
Vær forsiktig så du ikke vipper kassetten. Hvis du vipper tonerkassetten som skal kasseres, vil den oppsamlede toneren bli sølt ut.
4
Fjern beholderen for brukt toner fra sitt beskyttende etui.
Du må ikke demontere eller modifisere beholderen for brukt toner.
5
Installer den nye beholderen for brukt toner, og lukk det venstre dekselet.
6
Lukk frontdekslet.
7J2E-0FY