Angi innstillinger for MAC-adresser i brannmur

Du kan angi om du vil tillate eller avvise kommunikasjon med en enhet som har en spesifikk MAC-adresse.
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <Brannmur innstillinger>  <MAC-adressefilter>.
3
Velg <Sendefilter> eller <Mottaksfilter>.
For å begrense data sendt fra maskinen til en datamaskin, velger du <Sendefilter>.
For å begrense data mottatt fra en datamaskin, velger du <Mottaksfilter>.
4
Angi <Bruk filter> til <På>, velg <Standard policy>, trykk deretter på <Lagre>.
For <Standard policy> velger du <Avvise> hvis du kun vil tillate kommunikasjon med enheter som har en MAC-adresse angitt i <Unntaksadresser> i neste trinn, eller velger <Tillate> for å avvise kommunikasjon med dem.
Hvis <Avvise> velges for <Standard policy>, gjelder ikke begrensningene for sending til multikastings- eller kringkastingsadresser.
5
Angi unntaksadressene og trykk på <OK>.
Angi MAC-adressene som skal være unntak fra alternativet <Standard policy> som ble valgt i forrige trinn.
Du kan registrere 100 unntaksadresser for <Sendefilter> og <Mottaksfilter>.
Slik redigerer du en unntaksadresse
På skjermbildet som ble vist i trinn 4, velger du unntaksadressen du vil redigere, og trykker på <Redigere> for å vise skjermbildet for redigering.
6
Trykk på <OK>.
7
Trykk på  (Innst./Registrer)   (Innst./Registrer) <Bruk innst. endr.>  <Ja>.
7J2E-091