Konfigurere innstillinger for nettverksikkerhet

Autoriserte brukere kan oppleve uventede tap fra angrep fra ondsinnede tredjeparter, for eksempel oppfanging, etterligning og sabotering av data når de sendes over et nettverk. For å beskytte viktig og verdifull informasjon fra slike angrep støtter maskinen følgende funksjoner for å forbedre sikkerhet og beskyttelse.
Innstillinger for brannmur
Ikke-autorisert tilgang fra tredjeparter, samt nettverkangrep og -brudd kan blokkeres ved å kun tillate kommunikasjon med enhetene som har spesifikke IP-adresser. Begrense kommunikasjon ved å bruke brannmurer
Proxy-innstillinger
Når klientenhetene er koblet til et eksternt nettverk, etableres kommunikasjon gjennom proxy-serveren. Når proxy-serveren brukes kan du se gjennom nettsider på en sikrere måte, og forbedring av sikkerheten kan derfor forventes. Angi en proxy
TLS-kryptert kommunikasjon
TLS er en protokoll for kryptering av data som sendes over et nettverk, og brukes ofte til kommunikasjon via en nettleser eller et e-postprogram. TLS muliggjør sikker nettverkskommunikasjon når du får tilgang til maskinen i en rekke situasjoner, for eksempel når du bruker fjernkontrollen eller programvaren for administrasjon av adressebok. Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS
IPSec-kommunikasjon
Mens TLS bare krypterer data som brukes i et spesifikt program, for eksempel en nettleser eller et e-postprogram, krypterer IPSec hele IP-pakker (eller lastinger med IP-pakker). Dette gjør IPSec til et mer allsidig sikkerhetssystem enn TLS. Konfigurere IPSec-innstillingene
IEEE 802.1X-godkjenning
Hvis en enhet prøver å koble seg til og starte begynne å kommunisere på et 802.1X-nettverk, må enheten gå gjennom brukergodkjenning for å bevise at tilkoblingen blir foretatt av en godkjent bruker. Godkjenningsinformasjon sendes til og sjekkes av en RADIUS-server, som tillater eller avviser kommunikasjon med nettverket, alt etter godkjenningsresultatet. Hvis godkjenningen mislykkes, blokkerer en LAN-bryter (eller et tilgangspunkt) tilgang fra utenfor nettverket. Maskinen kan kobles til et 802.1X-nettverk som en klientenhet. Konfigurere IEEE 802.1X-godkjenningsinnstillingene
7J2E-08X