Angi en proxy

En proxy (eller HTTP-proxy-server) henviser til en datamaskin eller programvare som utfører HTTP-kommunikasjon for andre enheter, spesielt ved kommunikasjon med ressurser utenfor nettverket, slik som ved gjennomsyn av nettsider. Klientenhetene kobles til det eksterne nettverket via proxy-serveren, og kommuniserer ikke direkte med ressursene utenfor. Ved å angi en proxy, legger du ikke bare til rette for styring av trafikk mellom interne og eksterne nettverk, men uautoriserte tilganger vil også blokkeres og antivirusbeskyttelsen vil konsolideres for forbedret sikkerhet. Det kreves rettigheter for administrator eller nettverksadministrator for å konfigurere disse innstillingene.

1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <Proxy-innstillinger>.
3
Angi <Bruk Proxy> til <På>, konfigurer de nødvendige innstillingene og trykk på <OK>.
<Serveradresse>
Angi adressen for proxyserveren som skal brukes. Angi IP-adressen eller vertsnavnet, alt etter miljøet ditt.
<Portnummer>
Angi portnummeret for proxy-serveren som skal brukes.
<Bruk Proxy i samme domene>
Velg <På> for å bruke proxy-serveren også under kommunikasjon med enheter i samme domene.
Denne innstillinger vises kun for hovedlinjens skjermbilde for proxy-innstillinger.
<Angi autentisering>
For å bruke godkjenningsfunksjonen for proxy-serveren, trykker du på denne og konfigurerer godkjenningsinformasjonen. På skjermbildet som vises, trykker du på <På>, skriver inn brukernavnet og passordet som skal brukes til proxy-godkjenning, og trykker på <OK>.
4
Trykk på  (Innst./Registrer)   (Innst./Registrer) <Bruk innst. endr.>  <Ja>.
7J2E-093