Begrense funksjonene for sending av faks på maskinen

Du kan angi forskjellige begrensninger for sending av fakser, som kan forhindre sendefeil og informasjonslekkasje til tredjepart. Administratorprivilegier kreves for å konfigurere disse innstillingene.

Bekrefte faksnumre før sending

Du kan kreve at brukerne oppgir et faksnummer to ganger for bekreftelse før de sender fakser, for å forhindre feiloppringing. Denne innstillingen kan også konfigureres med DeviceAdmin-privilegier.
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <Faksinnstillinger>  <Sjekk tastet faksnummer>  <På>  <OK>

Begrense sending av faks fra en datamaskin

Du kan sperre brukere fra PC-faksing (faksing fra en datamaskin)(Sende fakser fra datamaskinen (PC-faks)). Denne innstillingen kan også konfigureres med DeviceAdmin-privilegier.
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <Faksinnstillinger>  <Tillate faksdriver sending>  <Av>  <OK>

Vise et bekreftelsesskjermbilde for faksmottakere

Du kan stille inn maskinen til å vise et bekreftelsesskjermbilde når du sender til en faksmottaker. Dette kan forebygge feil på fakssending.
 (Innst./Registrer) <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <Faksinnstillinger>  <Bekreft før sending når faksmottaker er inkludert>  <På>  Velg <Bare for seriesending> eller <Alle>  <OK>   (Innst./Registrer)   (Innst./Registrer)  <Bruk innst. endr.>  <Ja>
<Bare for seriesending> og <Alle> kan ikke velges hvis seriesending er begrenset (Begrense seriesending).
Når funksjonen for å bekrefte faksnummeret før sending (Bekrefte faksnumre før sending) er aktivert, vises ikke bekreftelsesskjermbildet hvis det kun er en mottaker.

Begrense seriesending

Du kan begrense seriesendingsfunksjonen, som lar brukere sende en faks til flere mottakere etter hverandre.
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <Faksinnstillinger>  <Begrens seriesending når faksmottaker er inkl.>  <På>  <OK>   (Innst./Registrer)   (Innst./Registrer)  <Bruk innst. endr.>  <Ja>

Begrense sending fra logg

Du kan forby brukere å kunne angi en tidligere brukt mottaker fra loggen. Etter at du har konfigurert denne innstillingen, kan ikke tidligere brukte mottakere velges fra loggen når du sender fakser.
 (Innst./Registrer) <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <Fellesinnstillinger>  <Begrens seriesending n. faksmottaker er inkl.>  <På>  <OK>
7J2E-09E