Begrense utskrift fra datamaskin

Du kan begrense utskriving fra en datamaskin (Skrive ut fra datamaskin) slik at kun bestemte typer dokumenter kan skrives ut. Du kan også konfigurere maskinen slik at dokumenter ikke skrives ut inntil brukeren er autorisert på maskinen (Skrive ut dokumenter som er satt på vent i maskinen).
Administrator- eller enhetsadministratorrettigheter kreves for å konfigurere disse innstillingene.

Forby utskrift fra en datamaskin

Du kan forhindre brukere fra å skrive ut dokumenter fra en datamaskin.
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Skriver>  <Begrense skriverjobber>  <På>  Velg begrensningsunntakene  <OK>

Konfigurere innstillingene for utskrift med tvungen holding

 
Når du skriver ut dokumenter fra en datamaskin, kan du holde utskriftsdataene i maskinen og forhindre at dokumenter skrives ut umiddelbart (Skrive ut dokumenter som er satt på vent i maskinen). Du kan konfigurere innstillinger slik at utskrift ikke kan utføres før brukeren er godkjent på maskinen, noe som sikrer større sikkerhet og reduserer risikoen for at andre ser på eller utilsiktet plukker opp sensitive dokumenter. Administratorprivilegier kreves for å konfigurere disse innstillingene.
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Funksjonsinnstillinger>  <Skriv ut>  <Tvunget vent>.
3
Trykk på <På>, angi de nødvendige betingelsene og trykk deretter på <OK>.
Du kan angi detaljerte betingelser for å holde skriverjobber, for eksempel brukeren eller IP-adressen. Hvis ingen betingelser angis, holdes alle utskriftsjobber, utenom jobber fra brukere som ikke er identifiserte. Hvis ingen betingelser er angitt og en utskriftsjobb fra en uidentifisert bruker mottas, avbrytes den uten at den holdes.
Angi betingelsene for å holde på dokumentene
Konfigurere de detaljerte innstillingene for utskrift med tvungen holding
Du kan konfigurere detaljerte innstillinger for dokumenter som holdes for utskrift, for eksempel hvor lenge du skal lagre dem og hvordan de skal vises. <Skriv ut>
7J2E-09F