Oppdatere fastvaren

 
Ny fastvare utgis med jevne mellomrom for å legge til nye funksjoner eller løse problemer med eksisterende funksjoner. Hvis ny fastvare er tilgjengelig, følger du fremgangsmåten nedenfor for å oppdatere den på maskinen. Administratorprivilegier kreves for å oppdatere fastvaren.
Ikke utfør følgende operasjoner mens fastvaren oppdateres. Det kan føre til en kritisk feil.
Slå AV hovedstrømmen
Ta ut LAN-kabelen
Kommuniser med maskinen (som å skrive ut) fra en annen datamaskin eller et annet program*1
Konfigurer dvalemodusinnstillingene på datamaskinen*2
*1 Når du oppdaterer fastvaren i et nettverksmiljø, må du sørge for at andre brukere ikke utfører operasjoner som utskrift.
*2 Fastvaren oppdateres kanskje ikke riktig hvis datamaskinen går i dvalemodus.
Forberede oppdatering av fastvaren
Last ned de nyeste driverne fra Canons nettsted (https://global.canon/).
Ta sikkerhetskopi av maskinens data og innstillinger i tilfelle fastvareoppdateringen ikke utføres riktig.
Merknad om oppdateringsprosessen
Maskinen startes på nytt flere ganger.
Oppdateringsprosessen avbrytes hvis jobber gjenstår.
Skjermbildet byttes flere ganger gjennom oppdateringsprosessen. Det kan ta litt tid før skjermbildet byttes, men lukk ikke nettleseren før oppdateringsprosessen er fullført.

Sjekke fastvareversjon

Kontroller fastvareversjonen på maskinen før du oppdaterer fastvaren og etter at fastvaren er oppdatert.
1
Start fjernkontrollen. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Statusovervåking/avbryte] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Enhetsinformasjon]  [Versjoninformasjon]  sjekk [Kontroller].

Oppdatere fastvaren

1
Start fjernkontrollen. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Lisens/Annet]  [Registrer/oppdater programvare].
4
Klikk på [Manuell oppdatering].
5
Klikk på [Bla gjennom...], velg fastvareoppdateringen som skal brukes, og klikk på [Oppdater].
Når meldingen <Prosessen er stoppet fordi det finnes én eller flere uferdige jobber. Start enheten på nytt manuelt for å starte prosessen. Du kan lukke nettleseren nå.> vises, skrur du maskinen AV og PÅ igjen. Slå av maskinen / starte maskinen på nytt
Oppdatere fastvaren fra hjem-skjermen
Fastvareoppdateringen kan også utføres fra <Update Firmware> på hjem-skjermen. Administrator rettigheter er nødvendig for denne handlingen.
7J2E-0AA