Registrere nøkkel og sertifikat for nettverkskommunikasjon

Du kan bruke Fjernkontroll til å registrere nøkler/sertifikater, CA-sertifikater og S/MIME-sertifikater til maskinen fra datamaskinen. Tilordne en administratorer til å registrere disse elementene.
Kommunikasjonsmetodene oppført nedenfor bruker nøkkel/sertifikat eller CA-sertifikat. Hvis du vil bruke en registrert nøkkel og sertifikat i faktisk kommunikasjon, må du angi nøkkelen og sertifikatet i innstillingene for hver kommunikasjonsmetode. Et CA-sertifikat i X.509 DER-format trenger imidlertid ikke å angis i innstillingene for hver kommunikasjonsmetode. Du kan bruke det ved å ganske enkelt registrere det til maskinen.

Registrere en nøkkel og et sertifikat

Nøkler og sertifikater (serversertifikater) kan registreres via Fjernkontroll. Hvis du vil ha informasjon om nøklene og sertifikatene som kan registreres på maskinen, kan du se Systemspesifikasjoner.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Utstyrstyring]  [Innstillinger for nøkkel og sertifikat].
4
Klikk på [Lagre nøkkel og sertifikat...].
5
Klikk på [Installer...].
6
Installer nøkkelen og sertifikatet.
Klikk på [Bla gjennom...], angi filene (nøkkelen og sertifikatet) som skal installeres, og klikk på [Start installasjon].
7
Registrer nøkkelen og sertifikatet.
1
Velg nøkkelen og sertifikatet som du vil registrere, og klikk på [Lagre].
2
Skriv inn nøkkelens navn og passord, og klikk på [OK].
[Tastnavn]
Bruk alfanumeriske tegn til å skrive inn navnet på nøkkelen som ble registrert til maskinen.
[Passord]
Bruk alfanumeriske tegn til å skrive inn passordet for den private nøkkelen som er angitt for filen som skal registreres.
Administrere nøkler og sertifikater
Du kan sjekke de detaljerte innstillingene for eller slette nøklene og sertifikatene på skjermen vist i trinn 4.
Hvis vises, er nøkkelen er ødelagt eller ugyldig.
Hvis  vises, finnes ikke sertifikatet for nøkkelen.
Klikk på et nøkkelnavn for å vise detaljert informasjon om sertifikatet. Du kan også klikke på [Verifiser sert.] på denne skjermen for å sjekke om sertifikatet er gyldig.
Hvis du vil slette en nøkkel og et sertifikat, velger du de du vil slette og klikker på [Slette]  [OK].

Registrere et CA-sertifikat

CA-sertifikater i X.509 DER-format er forhåndsinstallert på maskinen. Du kan registrere et nytt CA-sertifikat hvis det kreves av en bestemt funksjon. Hvis du vil ha informasjon om CA-sertifikatene som kan registreres på maskinen, kan du se Systemspesifikasjoner.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Utstyrstyring]  [CA-sertifikatinnstillinger].
4
Klikk på [Lagre CA-sertifikat...].
5
Klikk på [Installer...].
6
Installer CA-sertifikatet.
Klikk på [Bla gjennom...], angi filen (CA-sertifikatet) som skal installeres, og klikk på [Start installasjon].
7
Registrer CA-sertifikatet.
Velg CA-sertifikatet som du vil registrere, og klikk på [Registrer..].
Administrere CA-sertifikater
Du kan sjekke de detaljerte innstillingene for eller slette CA-sertifikater på skjermen vist i trinn 4.
Klikk på for å vise detaljert informasjon om CA-sertifikatet. Du kan også klikke på [Verifiser sert.] på denne skjermen for å sjekke om CA-sertifikatet er gyldig.
Hvis du vil slette et CA-sertifikat, velger du det du vil slette og klikker på [Slette]  [OK].

Registrere et S/MIME-sertifikat

Du kan registrere et sertifikat for en offentlig nøkkel (S/MIME-sertifikat) som skal brukes for kryptering av e-post/I-faks med S/MIME. Hvis du vil ha informasjon om S/MIME-sertifikatene som kan registreres på maskinen, kan du se Systemspesifikasjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer S/MIME-innstillingene, kan du se <E-post/I-faks innstillinger>  <S/MIME-innst.>.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Utstyrstyring] [S/MIME-sertifikatinnstillinger].
4
Klikk på [Lagre S/MIME-sertifikat...].
5
Registrer S/MIME-sertifikatet.
Klikk på [Bla gjennom...], angi filen (S/MIME-sertifikatet) som skal registreres, og klikk på [Lagre].
Administrere S/MIME-sertifikater
Du kan sjekke de detaljerte innstillingene for eller slette S/MIME-sertifikater på skjermen vist i trinn 4.
Klikk på for å vise detaljert informasjon om S/MIME-sertifikatet. Du kan også klikke på [Verifiser sert.] på denne skjermen for å sjekke om S/MIME-sertifikatet er gyldig.
Hvis du vil slette et S/MIME-sertifikat, velger du det du vil slette og klikker på [Slette]  [OK].

Registrere en sertifikatopphevelsesliste (CRL)

Du kan bruke Fjernkontroll til å registrere en sertifikatopphevelsesliste (CRL). Hvis du vil ha informasjon om CRL-ene som kan registreres på maskinen, kan du se Systemspesifikasjoner.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Utstyrstyring]  [Innstillinger for sertifikatopphevelsesliste (CRL)].
4
Klikk på [Lagre CRL...].
5
Registrer CRL-en.
Klikk på [Bla gjennom...], angi filen (CRL)som skal registreres, og klikk på [Lagre].
Administrere CRL-er
Du kan sjekke de detaljerte innstillingene for eller slette CRL-er på skjermen vist i trinn 4.
Klikk på for å vise detaljert informasjon om den. Du kan også klikke på [Verifiser CRL] på denne skjermen for å sjekke om CRL-en er gyldig.
Hvis du vil slette en CRL, velger du den du vil slette og klikker på [Slette]  [OK].
7J2E-0A0