Importere/eksportere innstillingsdata enkeltvis

Du kan bare importere/eksportere adresselistene i adresseboken. Det kreves administratorrettigheter for å utføre disse operasjonene.
Informasjon om hvordan du redigerer en CSV-fil for adressebok for import, finner du under Adressebokelementer.

Eksportere innstillinger enkeltvis

1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Datastyring] på portalsiden.
Når du eksporterer adresselister
4
Klikk på [Start eksportering].
5
Følg instruksjonene på skjermen for å angi hvor dataene skal lagres.

Eksportere innstillinger enkeltvis

1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Datastyring] og velg innstillingene du vil importere.
Når du eksporterer adresselister
4
Klikk på [Start importering]  [OK].
Det kan hende at maskinen må startes på nytt, avhengig av innstillingene som importeres. Starte maskinen på nytt
7J2E-0A8