Konfigurere sikkerhetspolicyinnstillingene

Maskininnstillingene knyttet til informasjonssikkerheten kan brukes og administreres i partier. Det anbefales at administratoren for informasjonssikkerhet – ansvarlig for administrering av sikkerhetspolicyen din – bruker sikkerhetspolicyen på maskinen i tråd med policyen til organisasjonen din. For å konfigurere sikkerhetspolicyen logger du på Fjernkontroll med administratorrettigheter.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Sikkerhetsinnst.]  [Sikkerhetspolicyinnstillinger].
4
Klikk på [Sikkerhetspolicyinnstillinger].
Forholdsreglene for innstillingen vises. Sørg for at du leser og forstår innholdet.
Hvis det ikke er konfigurert et passord (Bruke et passord for å beskytte sikkerhetspolicyinnstillingene), må du lese innholdet og klikke på [OK] for å fortsette til trinn 6.
5
Tast inn passordet, og klikk på [Logg inn].
6
Konfigurer de nødvendige elementene, og klikk på [OK].
Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, kan du se Elementer for sikkerhetspolicyinnstilling.
Innstillingene som er knyttet til punktene merket med en avmerking her kan ikke endres med (Innst./Registrer) eller fjernkontrollen.
For maskininnstillinger som ble endret når sikkerhetspolicyinnstillingene ble brukt, kan du ikke bare fjerne avmerkingen for å gjenopprette verdien som tidligere er angitt. For å endre innstillingene bruker du (Innst./Registrer) eller fjernkontrollen.
7
Klikk på [OK].
Hvis en sikkerhetspolicy er blitt konfigurert, vises en melding om at funksjonene og operasjonene er begrenset når <Innstillinger/lagring>-skjermbildet vises på kontrollpanelet eller Fjernkontroll.

Bruke sikkerhetspolicyinnstillingene på andre enheter

Du kan importere og eksportere maskinens sikkerhetspolicyinnstillinger. Ved å bruke den samme policyen på flere enheter* kan du administrere alle enhetene i organisasjonen ved hjelp av identiske innstillinger. Importere/eksportere innstillingsdata
* Bare Canon-enheter som er kompatible med sikkerhetspolicyinnstillinger
Sikkerhetspolicyinnstillingene kan bare importeres hvis passordet for sikkerhetspolicyinnstillingen på den eksporterende maskinen samsvarer med den importerende maskinen, eller hvis det ikke er angitt et passord for den importerende maskinen. Hvis det ikke er konfigurert et passord for den importerende maskinen, konfigureres passordet som er angitt på den eksporterende maskinen, på den importerende maskinen.
7J2E-084