Installere systemvalg

 
Når du bruker systemvalg, kan det hende du må logge deg på med administratorprivilegier for å registrere lisenser. For å registrere en lisens trenger du nummeret som er skrevet ut på sertifikatet for lisenstilgangsnummeret. Pass på at du har det med deg før du begynner. Du kan utføre lisensregistrering selv om maskinen ikke er koblet til nettverket.
1
Utfør en kommunikasjonstest.
Test om du kan registrere lisensen over nettverket.
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <Lagre/oppdatere programvare>  <Software Management Settings>.
3
Trykk på <Test Communication>.
Meldingen <Do you want to test communication?> vises.
4
Trykk på <Ja>.
Resultatene av kommunikasjonstesten vises.
Hvis <IKKE OK> vises, kontrollerer du at LAN-kabelen er koblet til og at nettverksinnstillingene er ordentlig konfigurert. Sette opp ved bruk av oppsettveiledningen
Hvis du ikke kan koble til nettverket, registrerer du lisensen frakoblet. Når registrering ikke kan utføres over nettverket
2
Trykk på  (Innst./Registrer).
3
Trykk på <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <Lagre/oppdatere programvare>  <Install Applications/Options>.
4
Trykk på <Lisenstilgangsnummer> og angi lisenstilgangsnummeret.
5
Bekreft nummeret, og trykk på <Start>.
6
Velg funksjonen som skal installeres, og trykk på <Install>.
Hvis lisensavtaleskjermen vises, sjekk informasjonen og trykk på <Jeg godtar>.
7
Trykk på  (Innst./Registrer)   (Innst./Registrer) <Bruk innst. endr.>  <Ja>.

Når registrering ikke kan utføres over nettverket

Hvis maskinen av en eller annen grunn ikke klarer å koble seg til nettverket, må du registrere lisensen uten nett. Først skaffer du en lisensnøkkel ved hjelp av en datamaskin som er koblet til nettverket, og registrer den deretter ved å legge den inn i maskinen. For å skaffe en lisensnøkkel trenger du nummeret som er skrevet ut på sertifikatet for lisenstilgangsnummeret, i tillegg til serienummeret på maskinen.
1
Gå inn på nettstedet som utsteder lisenser (http://www.canon.com/lms/license/) og skaff en lisensnøkkel.
Følg instruksjonene på skjermen og angi lisenstilgangsnummeret og serienummeret for å skaffe lisensnøkkelen.
2
Trykk på  (Innst./Registrer).
3
Trykk på <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <Lagre lisens>.
4
Angi lisensnøkkelen.
5
Trykk på <Start>  <OK>.
6
Trykk på  (Innst./Registrer)   (Innst./Registrer) <Bruk innst. endr.>  <Ja>.
Bekrefte serienummeret
Serienummeret er nummeret som vises nederst til venstre i displayet når du trykker på [Teller-/enhetsinformasjon]-nøkkelen. Den kan også bekreftes fra portalsiden Fjernkontroll.
7J2E-0AL