Slette informasjon om brukerinnstillinger

Du kan slette unødvendig informasjon om brukerinnstillinger. Informasjon om brukerinnstillinger er en type tabeller som inneholder data om hvor og hvilke innstillinger som er konfigurert for brukere. Innstillingsinformasjon registreres automatisk, og noe innstillingsinformasjon må slettes manuelt fordi den blir værende selv etter at en bruker er blitt slettet. Hvis du vil slette brukerinnstillingsinformasjon, logger du deg inn på fjernkontroll med administratorprivilegier.
Du kan også stille inn på å automatisk sletting av brukerinnstillingsinformasjon når den maksimale mengden informasjon som kan registreres er nådd. <Handling når maks. antall brukere overstiges>
Hvis du vil ha informasjon om maksimal mengde brukerinnstillingsinformasjon som kan registreres, kan du se Systemspesifikasjoner.
Brukerinnstillingsinformasjonen som brukerinnstillingsinformasjonsstyring kan koble til brukergodkjenning er som følger:
Nøkkelringinformasjon (Administrere brukere)
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [User Setting Information Management Service] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Slett informasjonen om brukerinnstillinger.
Slette innstillingsinformasjonen om alle brukere
Klikk på [Delete All User Setting Information]  [Ja].
Slette innstillingsinformasjonen om bestemte brukere
1
Klikk på [Select User and Delete Setting Information].
2
Merk av i boksen for brukeren med innstillingsinformasjonen du vil slette, og klikk på [Delete]  [Ja].
Slette den delte innstillingsinformasjonen om alle brukere
Klikk på [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Ja].
Slette innstillingsinformasjonen om alle brukergrupper
Klikk på [Delete All User Group Setting Information]  [Ja].
Slette innstillingsinformasjonen om bestemte brukergrupper
1
Klikk på [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Merk av i boksen for brukergruppen med innstillingsinformasjonen du vil slette, og klikk på [Delete]  [Ja].
Den endrede brukerinnstillingsinformasjonen aktiveres når maskinen startes på nytt. Det kan ta litt tid før den gamle brukerinnstillingsinformasjonen er slettet. Vent en stund og start maskinen på nytt.
7J2E-08W