Fakse med AirPrint

Du kan sende fakser fra en Mac nesten på samme måte som du skriver ut fra den.
Systemkrav
For å sende fakser med AirPrint trenger du en Mac med OS X 10.9 eller senere installert.
Nettverksmiljø
Ett av følgende miljøer kreves.
Et miljø der Apple-enheten og maskinen er tilkoblet samme LAN
Et miljø der en Mac er tilkoblet maskinen via USB
Det kan være nødvendig med en fastvareoppdatering for å sende fakser. Oppdatere fastvaren

Fakse fra en Mac

1
Sørg for at maskinen er slått på og at den er koblet til Mac-en.
Du kan sjekke dette ved å se Konfigurere nettverksmiljøet.
2
Fra Mac legger du til maskinen i [System Preferences] [Printers & Scanners].
Hvis maskinen allerede er lagt til for å skrive ut og sende fakser, er denne handlingen ikke nødvendig.
3
Åpne et dokument i et program og vis dialogboksen for utskrift.
Hvordan du viser dialogboksen for utskrift er forskjellig for hvert program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonshåndboken for programmet du bruker.
4
Velg denne maskinen i dialogboksen for utskrift.
Skriverne som er lagt til på Mac-datamaskinen, vises. Velg faksdriveren for maskinen i dette trinnet.
5
Angi mottakeren.
6
Klikk på [Fax].
Fakssending starter.
7J2E-07X