<Justere handling>

Denne delen beskriver innstillinger som omhandler bruk av enheten.
<Forsinkelse etter berøringsgjenkjenning for Start-tast>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere handling>
Du kan angi tiden inntil maskinen gjenkjenner at   (Start) har blitt trykket på. Innstilling av en lengre tid forhindrer utilsiktede jobber som følge av at (Start) trykkes på ved et uhell.
7J2E-0EY