<Justering/vedlikehold>

Punkt
Beskrivelse
Denne delen beskriver hvordan du justerer bildekvalitet for kopiering og utskrift.
Denne delen beskriver innstillinger som omhandler bruk av enheten.
Denne delen beskriver hvordan du bruker funksjonen for automatisk rengjøring av hovedenheten og materen.
Denne delen beskriver rapporter vedrørende forbruksmateriell.
7J2E-0EW