<Tilgjengelighet>

Denne delen beskriver innstillingene for forbedring av tilgjengelighet, for eksempel hastigheten som samme tegn kan angis etter hverandre når en tast holdes inne, og reversere kontrasten av berøringspanelskjermen.
<Tastrepetisjon innstillinger>
  (Innst./Registrer) <Preferanser> <Tilgjengelighet>
Du kan stille inn tiden det tar før tegn begynner å gjenta seg når du holder nede en tast på berøringspanelskjermen, så vel som intervallet mellom repetisjonene.
<Inverter skjermfarger>
  (Innst./Registrer) <Preferanser> <Tilgjengelighet>
Du kan invertere skjermfargene på berøringspanelet. Hvis du synes det er vanskelig å lese på skjermen selv etter at du har justert lysstyrken, kan du prøve å angi denne innstillingen.
<Bruk sveipefunksjon>
  (Innst./Registrer) <Preferanser> <Tilgjengelighet>
Du kan angi om du vil bruke flikking.
7J2E-0EU