Overvåking og kontroll via SNMP

SNMP er en protokoll for overvåking og kontroll av kommunikasjonsenheter i et nettverk på grunnlag av en database med administrasjonsinformasjon kalt MIB. Du kan sjekke maskinens feilinformasjon og antall utskrifter gjennom en datamaskin. Maskinen støtter SNMPv1 og SNMPv3 der sikkerhetsfunksjonene er forbedret. Du kan bruke enten en av de to eller begge. Still inn hver funksjon i henhold til miljøet og formålene.
SNMPv1
SNMPv1 bestemmer kommunikasjonsområdet på grunnlag av informasjon som kalles gruppenavn. Ettersom gruppenavn blir sendt til nettverk som ren tekst, kan de imidlertid være sårbare for sikkerhetsproblemer. For å sikre kommunikasjonen må du ugyldiggjøre SNMPv1 og bruke SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 lar deg implementere behandling av nettverksenheter med sterke sikkerhetsfunksjoner.
Når SNMP-administrasjonsprogramvare kan brukes, kan du stille inn, overvåke og kontrollere maskinen gjennom en datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonsbøkene.

Stille inn SNMPv1/SNMPv3

1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <SNMP-innstillinger>.
3
Still inn SNMPv1.
1
Trykk på <På> i <Bruk SNMPv1>.
Hvis du ikke bruker SNMPv1, trykker du på <Av>.
2
Trykk på <Angi dedikert gruppe>, <Innstill gruppenavn 1> eller <Innstill gruppenavn 2>.
Det eksklusive samfunnet er et samfunn (gruppe) laget for ledere som bruker programvare for utstyrsstyring. For å bruke det eksklusive samfunnet, trykker du på <Angi dedikert gruppe>. For å angi et generelt samfunn, trykker du på <Innstill gruppenavn 1> eller <Innstill gruppenavn 2>.
3
Angi samfunnet.
<Dedikert gruppe>/<Gruppenavn 1>/<Gruppenavn 2>
Hvis du vil bruke det valgte samfunnet, trykker du på <På>. Når du ikke ønsker å bruke samfunnet, trykker du på <Av>.
<MIB tilgangstillatelse>
For hvert samfunn velger du MIB-adgangsprivilegier fra <Lese/skrive> eller <Kun lese>.
<Gruppenavn>
Angi et gruppenavn du tilhører ved hjelp av alfanumeriske tegn. Hvis du velger <Angi dedikert gruppe>, kan du ikke stille inn et eksklusivt gruppenavn.
4
Trykk på <OK>.
4
Still inn SNMPv3.
1
Trykk på <På> i <Bruk SNMPv3>.
Hvis du ikke bruker SNMPv3, trykker du på <Av>.
2
Trykk på <Administrator-innst.>.
3
Angi nødvendige innstillinger, og trykk på [OK].
<Bruk Administrator>
Hvis du bruker Administrator, angir du det til <På>.
<Krypteringspassord>
Hvis du bruker et passord som er et annet enn til godkjenningen, fjerner du merkingen av <Bruk samme passord som for aut.>, trykker på <Krypteringspassord>og angir passordet.
Hvis «Administrator» er deaktivert, kan du stille inn <Administrator-innst.> (innstillingen til <Bruk Administrator> står fast på <Av>).
4
Trykk på <Brukerinnstillinger>  <Lagre>.
5
Angi nødvendig informasjon.
<Brukernavn>
Tast inn et brukernavn ved hjelp av alfanumeriske tegn.
Du kan ikke bruke tegnene «Administrator» som et brukernavn du registrerer. Hvis du ønsker å bruker tegnene «Administrator», må du stille <Bruk Administrator> til <Av> under <Administrator-innst.>.
<MIB tilgangstillatelse>
Velg MIB-adgangsprivilegier fra <Lese/skrive> eller <Kun lese>.
<Sikkerhetsinnst.>
Still inn en kombinasjon av godkjenning og koding. Velg <Aut. Ja/Kryptert Ja>, <Aut. Ja/Kryptert Nei> eller <Aut. Nei/Kryptert Nei>.
6
Trykk på <Next>.
7
Angi nødvendig informasjon.
<Autentiseringsalgoritme>
Velg <MD5>, <SHA1> eller <SHA2> i henhold til ditt miljø. For <SHA2> velger du fra fire hash-lengder (224 bit, 256 bit, 384 bit eller 512 bit).
<Aut.passord>
Skriv inn et passord som skal brukes for godkjenning. Når passordet er angitt, vises <Bekreft> for bekreftelse. Angi passordet på nytt.
<Krypteringsalgoritme>
Velg <DES> eller <AES> som passer i det aktuelle miljøet.
<Krypteringspassord>
Skriv inn et passord som skal brukes for koding. Når passordet er angitt, vises <Bekreft> for bekreftelse. Angi passordet på nytt.
8
Trykk på <OK>  <OK>.
9
Trykk på <OK>.
5
Konfigurere innstillingene i <Hent skriverstyringsinfo fra vert>.
Hvis du stiller til <På>, kan du med jevne mellomrom skaffe informasjon om skriveradministrasjon, for eksempel utskriftsprotokoll fra en datamaskin i nettverket ved hjelp av SNMP.
6
Trykk på <OK>.
7
Trykk på  (Innst./Registrer) <Ja>.
Når du bruker SNMPv1 og SNMPv3 i kombinasjon, anbefales det å angi MIB-adgangsprivilegier for SNMPv1 til <Kun lese>. Hvis du stiller inn <Lese/skrive>, blir nesten alle maskinens operasjoner gjennomførbare, og de sterke sikkerhetsfunksjonene til SNMPv3 vil ikke være effektive. Adgangsprivilegier til MIB kan angis i enten SNMPv1 eller SNMPv3. I SNMPv3, kan du angi dem for hver bruker.
7J2E-013