Tilpasse seg nettverksmiljøet

Omfanget og formen til et nettverk varierer avhengig av formål og bruk. Maskinen tar i bruk forskjellige teknologier for å tilpasse seg så mange miljøer som mulig. Ta kontakt med nettverksadministratoren og utfør nødvendige innstillinger i henhold til miljøet.
7J2E-00U