Innstilling av statisk ruting

Du kan angi statisk ruting til å manuelt angi nettverksruten.
For eksempel, når du sender data fra en maskin som er koblet til andre nettverk via en ruter med både hovedlinjen og sublinjen, kan dataen bli sendt via sublinjens gateway i stedet for hovedlinjens gateway som normalt brukes.
*1 Hovedlinjens gateway
*2 Sublinjens gateway
*3 Innstillinger for statisk ruting
Når du kobler til et annet nettverk via en ruter, taster du inn gateway-adressen i <IP-adresse innstillinger> på forhånd. Angi en IPv4-adresse Angi Ipv4-adressen for sublinjen
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser> <Nettverk>  <Innstillinger for statisk ruting>.
3
Trykk på <På> for <Innstillinger for statisk ruting>.
4
Velg linjen for å registrere informasjonen for statisk ruting fra listen trykk på <Rediger>.
5
Angi <Adresse> og <Prefiks lengde> trykk på <Neste>.
Trykk på hver knapp og skriv inn nødvendig innstilling.
6
Tast inn gateway-adressen trykk på <OK> <OK>.
7
Trykk på  (Innst./Registrer) <Ja>.
Ruterekkefølgen vises i <Rekkef.> på skjermbildet for innstillinger for statisk ruting.
Du kan lagre opptil 16 enheter som kan kobles til.
Suksessen/feilen for innstillingene for statisk ruting vises i <Lagre ruting>. En feilmelding vises også på bunnen av skjermbildet.
Når feil indikeres i <Lagre ruting>, velger du innstillingen for statisk ruting som mislyktes og angir adressen og gateway-adressen igjen.
7J2E-014