Papirstopp i materen

Sjekk hvor papiret er fastkjørt på skjermen, og følg prosedyren nedenfor for å fjerne originalen.
1
Ta ut originalene i originalbrettet.
2
Kontroller om en original sitter fast i materdekselet.
Åpne materdekselet.
Hvis en original sitter fast, trekk den forsiktig ut i pilretningen.
Hvis du ikke kan fjerne den fastkjørte originalen, gå videre til neste trinn uten å fjerne den med makt.
3
Kontroller om en original sitter fast i leveringsbrettet for originaler.
Løft opp originalbrettet.
Hvis en original sitter fast, trekk den forsiktig ut i pilretningen.
Returner originalbrettet til den opprinnelige posisjonen.
4
Lukk materdekselet etter at du har fjernet alle fastkjørte originaler.
5
Løft opp materen, og sjekk om det finnes en fastkjørt original.
Løft opp materen, og sjekk posisjonen angitt av .
Hvis en original sitter fast, trekk den forsiktig ut i pilretningen.
6
Returner materen til den opprinnelige posisjonen.
Fortsett å følge instruksjonene på skjermen for å gå videre med den avbrutte operasjonen eller fortsette å fjerne fastkjørt papir.
Pass på at øynene dine ikke utsettes for lyset fra glassplaten når du lukker materen.
7J2E-0J4