Fjerne papirstopp

Hvis det oppstår en papirstopp , vises det en melding på skjermen med informasjon om hvor papirstoppet har oppstått og prosedyren for å fjerne det fastkjørte papiret. Hvis du ikke skjønner hvordan du fjerner det fastkjørte papiret ved å se på skjermen, kan du se Steder med papirstopp for informasjon om hvordan du fjerner det. Se Viktige sikkerhetsinstruksjoner for informasjon om advarsler ved fjerning av fastkjørt papir.
Ikke bruk makt på det fastkjørte papiret for å få det ut fra maskinen. Hvis du bruker makt når du fjerner papir, kan det føre til personskade eller skade på deler i maskinen.
Hvis du ikke kan fjerne papiret, kontakt forhandleren eller et servicesenter.
Når alle papirstopp er fjernet, må du umiddelbart fjerne hendene fra maskinen og ekstrautstyr, så klærne og hendene ikke kommer i klem i valsene.
Advarsler når du skal fjerne papirstopp
Fjern papirstopp uten å slå av strømmen. Data som skrives ut, slettes når du slår av strømmen.
Vær spesielt forsiktig når du holder på å motta en faks.
Hvis papir blir revet, må du fjerne avrevne papirbiter slik at det ikke sitter igjen.

Hvis papirstopper skjer ofte

Steder med papirstopp

Hvis du vil ha informasjon om steder med fastkjørt papir og metoden for å fjerne dette, kan du se følgende diagram og referanser.
Papir sitter kanskje ikke fast i det stedet du sjekker. Selv i dette tilfellet følger du instruksjonene på skjermen for å sjekke alle stedene.
Skjermen indikerer at det er en papirstopp som vises flere ganger inntil du fjerner papirstoppen.
Hvis du trykker på <Lukk> på skjermen som indikerer at det er en papirstopp, kan du fortsette å utføre operasjoner og spesifisere innstillinger uten å fjerne papirstoppen umiddelbart.
Ikke fjern papir fra et annet sted enn det som vises som et sted for papirstopp på skjermen. Dette kan føre til papirstopp på andre steder eller manglende sider i utskrifter.
7J2E-0J3