Papirstopp inne i maskinen eller å i fikseringsenheten

Sjekk stedet for fastkjørt papir på skjermen, og følg prosedyren under for å fjerne papiret.
1
Dra ut papiret forsiktig.
2
Lukk skuffen.
3
Åpne det høyre dekselet.
4
Dra ut papiret forsiktig.
5
Fjern det fastkjørte papiret i leveringsenheten.
1
Løft opp leveringsenheten.
2
Før de grønne spakene på begge sidene av transportføreren nedover.
3
Dra ut papiret forsiktig.
Trekk ut papiret mens du holder det så flatt som mulig for å hindre at ufestet toner faller av.
6
Kontroller om det sitter fastkjørt papir i fikseringsenheten.
1
Snu leveringsenheten opp/ned.
2
Hold i håndtakene på begge sider av fikseringsenheten og trekk fikseringsenheten rett mot deg.
3
Åpne dekselet.
4
Dra ut papiret forsiktig.
Trekk ut papiret mens du holder det så flatt som mulig for å hindre at ufestet toner faller av.
5
Lukk dekselet.
6
Dra ut papiret forsiktig.
Finn ut hvilken måte du kan lettest trekke ut det fastkjørte papiret og prøv først på den måten.
Trekk ut papiret mens du holder det så flatt som mulig for å hindre at ufestet toner faller av.
7
Sett fikseringsenheten tilbake på plass.
Trykk helt inn inntil den ikke går lenger.
7
Lukk det høyre dekselet.
Når meldingen fortsatt vises
Papiret kan være fastkjørt på flere steder. Kontroller andre steder og fjern eventuelt fastkjørt papir. Hvis meldingen fortsatt vises, kontrollerer du om det høyre dekselet er godt lukket.
7J2E-0J5