Feilsøking

Hvis det oppstår et problem under bruk av maskinen, kontrollerer du følgende punkter først. Dersom problemet ikke kan løses eller det kreves en inspeksjon, tar du kontakt med din forhandler eller servicerepresentant.

Hva slags problemer opplever du?

7J2E-0HH